PEMERAN HANA KIMI VERSI TAIWAN

Cast
Ella as Lu Rui Xi 盧瑞莃 (Mizuki Ashiya)
Wu Chun as Zuo Yi Quan 左以泉 (Izumi Sano)
Jiro Wang as Jin Xiu Yi 金秀伊 (Nakatsu Shuiichi)
Tang Yu Zhe as Liang Si Nan 梁思南 (Nanba Minami)
Xie Zheng Hao (謝正浩) as Guan Ri Hui 關日輝
Chen Wen Xiang as Jiang Ye Shen 江野伸
Yang Hao Wei as Li Cheng Yang 李承央 (Senri Nakao)
Xie He Xian as Sima Shu 司馬樹 / Da Shu 大樹 (Kayashima Taiki)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s